Co nas wyróżnia?

Jesteśmy analitykami z pasją. Dobra organizacja pracy, rzetelne analizy i świetny kontakt z klientem to nasze główne cechy.

Jesteśmy wiarygodnym laboratorium. Dzięki temu wykonujemy analizy na potrzeby nadzoru paszowego i bierzemy udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

Jednostka badawcza

Pracujemy w ramach Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, który otrzymał najwyższą kategorię naukową, to jest kategorię A+ (poziom wiodący), przyznaną na lata 2022-2025, w obrębie dyscypliny Zootechnika i rybactwo.

System jakości

Laboratorium Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego realizuje Politykę Jakości i doskonali system zarządzania w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i poziomu obsługi klienta, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratorium działa bezstronnie i zachowują poufność wszystkich informacji.

Laboratorium B+R

Nasze laboratorium badawcze wykonuje na potrzeby badań naukowych: analizy  pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego. W ich zakresie posiadamy kompetencje, poparte ponad 20-letnim doświadczeniem. Opracowujemy, wdrażamy nowe metody i procedury, dzięki czemu cały czas podnosimy jakość naszego laboratorium. Badawcze sukcesy owocują licznymi publikacjami w renomowanych czasopismach i opracowaniami i wdrożeniami metod analitycznych, w tym kalibracji do analiz w bliskiej podczerwieni (NIRS), miedzy innymi do analiz tłuszczu w schabie na potrzeby rozwoju Polskiej hodowli świń w Stacjach Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej.
Instytut Zootechniki oraz działające w jego obrębie nasze akredytowane laboratorium wspomaga rozwój polskiej nauki współpracując z licznymi instytucjami naukowymi. Jesteśmy cały czas otwarci na kooperacje z innymi jednostkami. Instytutom naukowym, uniwersytetom i innym podmiotom, które chcą wykonać badanie oferujemy bogate doświadczenie w zakresie projektowania doświadczeń na zwierzętach, opracowywania badań i wykonywania analiz laboratoryjnych.

Kierownictwo

Jeśli interesuje Cię badanie jakości żywności, potrzebujesz przeprowadzić analizę pasz bądź materiału biologicznego napisz do nas. Nad wszystkimi procedurami czuwa kierownictwo.

dr hab. inż. Robert Gąsior

dr hab. inż. Robert Gąsior

Kierownik laboratorium

Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest in inżynierem zootechniki oraz doktorem nauk zootechnicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analityki laboratoryjnej

dr Krystyna Ślusarczyk

dr Krystyna Ślusarczyk

Kierownik ds. Jakości

Ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest doktorem nauk zootechnicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analityki laboratoryjnej

Zespół

  • Anna Iwanowska
  • Robert Gąsior
  • Wojciech Wróblewski
  • Irena Zyguła
  • Dorota Garcarz
  • Krystyna Ślusarczyk
  • Dominika Woźniak
  • Krzysztof Wojtycza
  • Angelika Odrzywolska

Zobacz również