Wykaz wybranych publikacji

 1. Brzóska F., Wiewióra W., Gąsior R., Brzóska B. (1995). Wpływ chemicznych konserwantów na wartość pokarmową kiszonek z traw , produkcyjność krów i skład mleka. Rocz. Nauk. Zoot.,  22: 149 – 162 .
 2. Barowicz T., Brzóska F., Pietras M., Gąsior R. (1997). Hipocholesteremiczny wpływ pełnych nasion lnu w diecie tuczników. Medycyna Wet., 53(3): 164-167.
 3. Barowicz T., Pietras M., Gąsior R. (1997). Influence of dietary supplements of fish oil on performance, fatty acid composition and pork carcass characteristics. Biotehnologija u stočarstvu, 13 (5-6): 327-332.
 4. Brzóska F., Płonka S., Gąsior R. (1997). Wpływ preparatu enzymatycznego Bergamyl G+M na skład chemiczny i strawność kiszonek dla świń. Rocz. Nauk. Zoot., 24(2):183-192.
 5. Barowicz T., Pietras M., Gąsior R. (1998). Wpływ skarmiania pełnotłustych nasion lnu wzrost, jakość tusz oraz skład kwasów tłuszczowych w mięśniu najdłuższym świń. Rocz. Nauk. Zoot., 25 (2): 95-107.
 6. Barowicz T., Brzóska F., Pietras M., Gąsior R. (1998). Nasiona lnu w mieszankach dla tuczników – wpływ na właściwości dietetyczne mięsa.  Rośliny Oleiste, Poznań, 18 (2), 559-564.
 7. Barowicz T.,  Pietras M., Gąsior R. (1999). Modyfikowanie cech dietetycznych mięsa wieprzowego solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego. Rośliny Oleiste,  20(1): 201-206.
 8. Brzóska F., Gąsior R., Sala K., Zyzak W. (1999).  Effect of linseed oil fatty acid calcium salts and vitamin E on milk yield and composition. J. Anim. Feed Sci., 8: 367-378.
 9. Brzóska F., Gąsior R., Sala K., Zyzak W. (1999).  Effect of linseed oil fatty acid calcium salts and vitamin E on milk yield and composition. J. Anim. Feed Sci., 8: 367-378.
 10. Brzóska F., Brejta W., Gąsior R. (1999). Wpływ różnych gatunków zbóż paszowych i postaci fizycznej ziarna na efektywność opasania, parametry tusz i  skład mięsa buhajków. Rocz. Nauk. Zoot.,  26 (1): 125-139.
 11. Brzóska F., Gąsior R., Sala K., Wiewióra W. (1999). Effect of calcium salts of fatty acids from animal fat, rape oil, linseed oil and fish oil on the yield and composition of cow’s milk. Ann. Anim. Sci., 26, (2): 105-117.
 12. Gąsior R, Brzóska F. (1999). The effect of formic acid and biological additives on the quality of grass silages, protein and fibre degradation during fermentation, and on the dry matter and N- degradation in the rumen. Ann. Anim. Sci., 26, (4): 339-351.
 13. Gąsior R., Brzóska F. (1999). Effect of formic acid and biological additives on the quality of silage made from grass and ground barley, on protein and fibre degradation during fermentation, and digestion in sacco. Ann. Anim. Sci., 26, (4): 353-364.
 14. Brzóska F., Gąsior R., Brejta W. (1999). Effect of fermentation inhibitor, effluent absorbents or wilting the clover-grass mixture on bulls fattening efficiency, carcass quality and meat composition. Ann. Anim. Sci., 26, (4): 227-238.
 15. Gąsior R., Brzóska F. (2000). The effects of wilting and additives on silage quality, protein degradation in the silo and in the rumen, and dairy cattle productivity. Ann. Anim. Sci., 27 (4): 129-141.
 16. Gąsior R., Brzóska F. (2000). The effect of biological preparations and ground barley addition, on  silage quality, digestibility, rumen degradation, and on dairy cattle performance. Ann. Anim. Sci., 27, (4): 143-154.
 17. Gąsior R., Brzóska F., Zyzak W. (2000). Wpływ bakterii kwasu mlekowego (LAB) na skład chemiczny kiszonek z traw, pobranie pasz i wydajność krów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. (6): 38-41.
 18. Barowicz T., Pietras M., Gąsior R.  (2001). Enrichment of pork in unsaturated fatty acids by changing of fatty acid composition in the fatteners’ diet. Annals of Warsaw Agricultural University. Anim. Sci.,  Sp.No : 471-479.
 19. Gąsior R., Brzóska F. (2001). Influence of adding different levels of formic acid and biological preparations on the fermentation, biogenic amines content and protein degradation in grass silages. Ann. Anim. Sci., 1, (2): 123-135.
 20. Kamińska B.Z., Gąsior R., Skraba B. (2001). Modyfication of polyunsaturated fatty acid contents in yolk lipids using various cereals and blended animal fat in hens’ diets. J. Anim. Feed Sci., 10, Suppl. 2: 255-260.
 21. Pieszka M., Gąsior R., Barowicz T. (2002). Evaluation of HPLC method for the rapid and simple determination of α-tocopherol acetate in feed premixes. J. Anim. Feed Sci., 11: 527-536.
 22. Borys B., Borys A., Gąsior R. (2004). Effect of feeding rapeseed and linseed diets and their supplementation with vitamin E on health quality of lamb meat. Arch. Tierz., SI 47: 189-197.
 23. Gąsior R., Ślusarczyk K., Szczypuła M.  (2005). Validation of a method for determining amino acids in acid hydrolysates of feeds. Ann. Anim. Sci., 5, (1): 181-197.
 24. Gąsior R. i Ślusarczyk K. (2006). Charakterystyka metody oznaczania  aminokwasów siarkowych w paszach i żółtkach jaj. Rocz. Nauk. Zoot., 33 (2): 241-253.
 25. Gąsior R. i Pieszka M.  (2006). Evaluation of vitamins A and E level in meat by HPLC. Anim. Sci., 1, Suppl.: 88-89.
 26. Gąsior R. i Pieszka M. (2007). Validation of a rapid method for simultaneous determination of vitamins A and E in milk using HPLC. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, (4A): 151-155.
 27. Gąsior, M. Szczypuła, K. Sala. (2007). Walidacja metody oznaczania azotu w paszach i materiale mięsnym. Rocz. Nauk. Zoot., 34 (1): 131-140.
 28. Gąsior R. (2008). Metody przygotowania próbki i oznaczania zawartości jodu w produktach żywnościowych i paszach. „Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz. Monografia”. Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, 2008, 22-24. (XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna IZ-PIB-KLP i PIW-PIB, Zakopane, 7-8 kwietnia 2008).
 29. Gąsior R. (2008). Powtarzalność i odtwarzalność wewnątrz-laboratoryjna oraz szacowanie niepewności na podstawie porównań z certyfikowanym materiałem referencyjnym i badań biegłości. „Dodatki Paszowe. Monografia”. Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, 2008, 96-100. (XXV Konferencja Naukowo-Techniczna IZ-PIB-KLP i PIW-PIB, Puławy, 11-12 grudnia 2008).
 30. Gąsior R., Pieszka M., Brzóska F. (2009). Validation of a method for simultaneous determination of tocopherols and tocotrienols in sereals using Normal Phase HPLC. J. Anim. Feed Sci., 18: 173:192.
 31. Gąsior R., Szczypuła M. (2010). Walidacja metody oznaczania jodu w żywności i materiale biologicznym. Rocz. Nauk. Zoot., 37 (1): 63-73.
 32. Pieszka M., Migdał W., Gąsior R., Rudzińska M. (2010). Rozdział w monografii. Characteristics of oils from apple, blackcurrant, raspberry and strawberry seeds as a source of polyenoic fatty acids, tocochromanols and phytosterols – for implementation in meat products. Meat Technology and Functional Additives. Modern Trends in Meat Production.Władysław Migdał, Goce Cilev, Branislav Zivković, Virgilijus Jukna (Editors). Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski: 47-58.
 33. R. Gąsior: (2010). Glukozynolany w krajowych paszach rzepakowych – metoda badania i ocena zagrożeń. Rozdział w monografii pt. „Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym”. pod red. W. Korol, K. Kwiatek. Pasze Przemysłowe Nr 4/6: 36-39.
 34. Gąsior R., Ślusarczyk K., Szczypuła M. (2011). Niepewność wyników oznaczania zawartości glukozynolanów w paszach. Rozdział w monografii pt. „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania – Cz. II”, Pasze Przemysłowe, Nr 2: 26-32.
 35. Robert Gąsior. (2012). Walidacja spektrofotometrycznej metody oznaczania jodu w moczu” – Rocz. Nauk. Zoot., 39 (2): 287-294.
 36. Gąsior R., Szczypuła M., Szybiński Z. (2013). Performance characteristics of a rapid method for iodine determination in milk. Ann. Anim. Sci., 13 (2): 375-385.
 37. Gąsior R, Pietras M. (2013). Validation of a method for determining cholesterol in egg yolks. Ann. Anim. Sci., 13 (1):143-153.
 38. Gąsior Robert, Kański Jarosław, Korol Waldemar  (2015) Kalibracje NIRS dla EM i wybranych aminokwasów oraz możliwość ich wykorzystania w badaniach przesiewowych. Rozdział w monografii pt. „Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz  – Cz. I”, Pasze Przemysłowe, Nr 32, 34-40, ISSN 1230-4743.
 39. Gąsior R., Wojtycza K. (2016). Sense of smell and volatile aroma compounds and their role in the evaluation of the quality of products of animal origin – a review. Ann. Anim. Sci., 16, (1): 3-31. DOI: 10.1515/aoas-2015-0047.
 40. Gąsior R., Wróblewski W., Korol W., Kański J. (2016). Przewidywanie zawartości aminokwasów w paszach za pomocą spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni. (ang.- Predicting amino acids contents in feedstuffs by using Near Infrared Reflactance  Spectroscopy).  Pasze Przemysłowe, 3 (4): 17-23.
 41. Gąsior R., Wróblewski W., Markowski J. (2017). Metoda NIRS w analizach mączek rybnych- kalibracja na zawartość wybranych składników pokarmowych (ang. NIR-spectroscopy in fishmeal analysis -the calibration for selected nutrients).  Pasze Przemysłowe, 1/2017: 15-16.
 42. Jolanta Calik, Józefa Krawczyk, Sylwester Świątkiewicz, Robert Gąsior, Krzysztof Wojtycza, Katarzyna Połtowicz, Joanna Obrzut, Michał Puchała. (2017).
 43. Comparison of the physicochemical and sensory characteristics of Rhode Island Red (R-11) capons and cockerels. Ann. Anim. Sci., 17, (3): 903-917. DOI: 10.1515/aoas-2015-0047.
 44. Pluta-Kubica A., Domagała J., Gąsior R., Wojtycza K. (2017). Związki kształtujące bukiet zapachowy sera ementalskiego. Żywność.Nauka.Technologia.Jakość., 24, 4 (113): 5-16 DOI: 10.15193/zntj/2017/113/206.
 45. Gąsior R., Wróblewski W.,  Połtowicz K. (2018).  Using Chemometrics and Near-Infrared Reflectance Spectroscopy for Discrimination of Poultry Meat and Prediction of Cholesterol.
 46. Content. KRMIVA: Review for animal feeding, production and feed technology, ISSN 1848-901X, 60: 9-16.
 47. Gąsior R., Kawęcka A., Wojtycza K., Sikora J., Odrzywolska A. (2018).  The Volatile Compounds Composition of the Polish Carpathian Goat using HS-SPME-GC/MS – Chemometric Classification Based on Age. KRMIVA: Review for animal feeding, production and feed technology, ISSN 1848-901X, 60: 25-34.
 48. Gąsior R., Wróblewski W. (2018). Doskonalenie metod oznaczania zawartości jodu w paszach i premiksach (ang. Improvement of methods for determination of iodine in feed and premixes).  Pasze Przemysłowe, ISBN 978-83-7607-300-2,  4/2018: 3-10.
 49. Wróblewski W., Gąsior R. (2019). Szacowanie metodą NIRS poziomu zafałszowania białka w surowcach paszowych za pomocą melaminy, mocznika i siarczanu (VI) amonu (Estimation of the level of protein adulteration by melamine, urea, and ammonium sulphate (VI) in feed raw materials using NIRS method).  Pasze Przemysłowe, 3 (4): 11-15.
 50. Pluta A., Domagała J., Gąsior R., Wojtycza K., Witczak M. (2020). Characterisation of the profile of volatiles of Polish Emmental cheese. Int. Dairy J.,  DOI: https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2020.104954.
 51. Gąsior R. (2020). Zakres badań i efekty realizacji zadań przez Centralne Laboratorium. Rozdział w monografii(ISBN 978-83-7607-333-0) pt. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat-problemy i wyzwania. Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB. Świątkiewicz S (Red.). Instytut Zootechniki PIB, Kraków 2020: 169-191.
 52. Gąsior R., Kawęcka A., Wojtycza K., Sikora J. (2021). Composition of volatile compounds in heat-treated meat from Polish native sheep breeds using HS-SPME-GC/MS – chemometric classification based on breed and age. Ann. Anim. Sci., 21, (1): 331 – 346. DOI: 10.2478/aoas-2020-0058.
 53. Gąsior R., Wojtycza K., Majcher M., Bielińska H., Odrzywolska A. (2021). Key Aroma Compounds in Roasted White Kołuda Goose. J. Agric. Food Chem. 2021, 69, 21, 5986–5996. DOI: 10.1021/acs.jafc.1c01475.
 54. Węsierska E., Pasternak M., Migdał W., Niemczyńska K., Gąsior R., Wojtycza K. (2021). The effect of catabolic transformations of proteins and fats on the quality and nutritional value of raw ripened products from Zlotnicka Spotted and Zlotnicka White meat. Ann. Anim. Sci., 21, (4): 1571 – 1597. DOI: 10.2478/aoas-2021-0031.
 55. Węsierska E., Sobolewska-Zielińska J., Pasternak M., Niemczyńska K., Gąsior R., Wojtycza K., Pustkowiak H., Duda I., Migdał W. (2021). Biochemical properties affecting the nutritional quality, safety and aroma of dry-cured products manufactured from meat of rare native pig breeds. Foods, 10(7), 1597. DOI: 10.3390/foods10071597.
 56. Kawęcka A., Sikora J., Gąsior R., Puchała M., Wojtycza K. (2022). Comparison of carcass and meat quality traits of the native Polish Heath lambs and the Carpathian kids. Journal of Applied Animal Research, 50:1, 109-117, DOI: 10.1080/09712119.2022.2040514.
 57. Wojtycza K., Gąsior R., Bielińska H., Odrzywolska A. (2022). Non-targeted analysis of VOCs by HS-SPME-GC/MS coupled with chemometrics as a potential tool for authentication of White Kołuda oat goose. Ann. Anim. Sci., 22, (4): 1401 – 1410. DOI: 10.2478/aoas-2022-0060. Wróblewski W., Gąsior R. (2022). Wykorzystanie NIRS w krajowej hodowli trzody chlewnej – szybka i nieinwazyjna metoda analizy tłuszczu śródmięśniowego w mięsie wieprzowym. Wiadomości Zootechniczne, 2022, LX, 3-4: 24-33.

Instrukcje wdrożeniowe i broszury upowszechnieniowe

 1. Gąsior R., Wojtycza K., Siermontowska-Kryszczak E., Szczypuła M. (2008). Walidacja metod oznaczania składników mineralnych. Ca, Mg, Na, K w paszach. Instrukcja wdrożeniowa I-1/2008, Instytut Zootechniki-PIB.
 2. Gąsior R., Wojtycza K. (2008). Walidacja metod oznaczania składników mineralnych. Cu Mn Fe Zn w paszach. Instrukcja wdrożeniowa I-2/2008, Instytut Zootechniki-PIB.
 3. Gąsior R., Wojtycza K. (2008). Walidacja metod oznaczania składników mineralnych. Ca, Mg, Na, K w mięsie, podrobach i ich przetworach. Instrukcja wdrożeniowa I-3/2008, Instytut Zootechniki-PIB.
 4. Gąsior R., Wojtycza K. (2008). Walidacja metod oznaczania składników mineralnych. Fosfor w paszach, mięsie, kościach, kale, kałomoczach. Instrukcja wdrożeniowa I-4/2008, Instytut Zootechniki-PIB.
 5. Gąsior R., Szczypuła M. (2011). Metoda oznaczania zawartości jodu w mleku metodą katalityczno-kolorymetryczną po mineralizacji w nadsiarczanie amonu. Instrukcja wdrożeniowa I-1/2011, Instytut Zootechniki-PIB.
 6. Gąsior R. (2011). Metoda oznaczania zawartości jodu w moczu metodą katalityczno-kolorymetryczną po mineralizacji w nadsiarczanie amonu. Instrukcja wdrożeniowa I-3/2011, Instytut Zootechniki-PIB.
 7. Wojtycza K., Gąsior R., Odrzywolska A. (2020). Pobieranie próbek do badań lotnych związków organicznych. Badania techniką SPME. Instrukcja wdrożeniowa nr 1/2020, ISBN 978-83-7607-365-1, stron 16. Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB.
 8. Wojtycza K., Gąsior R., Odrzywolska A. (2020). Pobieranie próbek do badań lotnych związków organicznych. Badania techniką SAFE. Instrukcja wdrożeniowa nr 2/2020, ISBN 978-83-7607-385-9, stron 16. Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB. 
 9. Centralne Laboratorium realizuje Kartę Wdrożenia dotyczącą  oznaczania zawartości tłuszczu śródmięśniowego metodą NIRS w celu prowadzenia kontroli użytkowości trzody chlewnej. Centralne Laboratorium realizuje Kartę Wdrożenia Produktu dotyczącą stosowania metody pt. „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym”.

Udział w opracowaniu wybranych Polskich Norm w ramach Komitetu Technicznego nr 40  ds. Pasz

 1. PN-EN ISO 5983-2   Pasze – Oznaczanie zawartości azotu i obliczanie zawartości białka ogólnego. Część 2: Metoda mineralizacji w bloku i destylacji z parą wodną.
 2. PN EN ISO 12099 Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału. Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni.
 3. PN-EN 16206  Pasze – Oznaczanie arsenu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) po trawieniu ciśnieniowym z zastosowaniem mikrofal (trawienie 65 % kwasem azotowym(V) i 30 % nadtlenkiem wodoru.
 4. PN-EN 16279 Pasze – Oznaczanie zawartości fluorku metodą elektrody jonoselektywnej (ISE) po wcześniejszym traktowaniu kwasem chlorowodorowym.
 5. PN-EN 16277   Pasze – Oznaczanie rtęci metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z wykorzystaniem zimnych par (CVAAS) po trawieniu ciśnieniowym z zastosowaniem mikrofal (ekstrakcja z użyciem 65 % kwasu azotowego(V) i 30 % nadtlenku wodoru).
 6. PN-EN 16159 Pasze – Oznaczanie selenu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) po trawieniu z zastosowaniem mikrofal (trawienie 65 % kwasem azotowym(V) i 30 % nadtlenkiem wodoru).
 7. PN-EN 16006 Pasze – Oznaczanie sumarycznej zawartości fumonizyn B1 i B2 w mieszankach paszowych z oczyszczaniem przy wykorzystaniu powinowactwa immunologicznego i zastosowaniem RP-HPLC z detekcją fluorescencyjną po derywatyzacji przedkolumnowej lub pokolumnowej.
 8. PN-EN ISO 14183 Pasze – Oznaczanie zawartości monenzyny, narazyny i salinomycyny.
 9. Metoda chromatografii cieczowej z derywatyzacją pokolumnową.
 10. PN-EN ISO 6498  Pasze – Wytyczne do przygotowania próbki.
 11. PN-EN 16278:2012P Pasze – Oznaczanie nieorganicznego arsenu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HG-AAS) po trawieniu z wykorzystaniem mikrofal i rozdziale przez ekstrakcję do fazy stałej (SPE).
 12. PN-EN ISO 17180:2013-07P Pasze – Oznaczanie lizyny, metioniny i treoniny w komercyjnych produktach aminokwasowych i premiksach.
 13. PN-EN 13904:2016-04P Pasze – Oznaczanie zawartości tryptofanu.
 14. PN-EN 16930:2017 Pasze – Metody pobierania próbek i analiz. Oznaczanie karbadoksu i olaquindoksu metodą HPLC/UV.
 15. PN-EN16967:2017 Pasze – Metody pobierania próbek i analiz. Równania do przewidywania energii metabolicznej w materiałach paszowych i mieszankach paszowych  (karma) dla kotów i psów łącznie z karmą dietetyczną.
 16. PN-EN 17050:2018P Pasze: Metody pobierania próbek i analiz – Oznaczanie jodu w paszy metodą ICP-MS.
 17. PN-EN 17053:2018P Pasze: Metody pobierania próbek i analiz – Oznaczanie pierwistków śladowych, metali ciężkich i innych pierwiastków w paszy metodą ICP-MS (metoda wielopierwiastkowa).
 18. PN-ISO 12099:2017P Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału – Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni.
 19. PN-EN 17299: 2020 P  Pasze. Metody pobierania próbek i analiz – Badania przesiewowe i oznaczanie zautoryzowanych kokcydiostatyków na poziomie dodatków i 1 % oraz 3 % zanieczyszczeń krzyżowych, a także niezarejestrowanych kokcydiostatyków oraz jednego antybiotyku na poziomie pozostałości w mieszankach paszowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej – Detekcja tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS).
 20. PN-EN 17256: 2021 P   Pasze. Metody pobierania próbek i analiz – Oznaczanie alkaloidów sporyszu i alkaloidów tropanowych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS.
 21. PN-EN 17194: 2021 P Pasze: Metody pobierania próbek i analiz – Oznaczanie deoksyniwalenolu, aflatoksyny B1, fumonizyn B1 & B2, toksyn T-2 i HT-2, zearalenonu i ochratoksyny A w materiałach i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS.
 22. PN-EN 17298:2019-12 P   Pasze. Metody pobierania próbek i analiz – Oznaczanie kwasu benzoesowego i sorbowego metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej  (HPLC) PN-EN 17294:2019-12 P Pasze: Metody pobierania próbek i analiz – Oznaczanie kwasów organicznych metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD).