Jeśli nie jest wymagane pobranie próby przez upoważnionego próbobiorcę zgodnie z przepisami prawnymi zleceniodawca może sam pobrać próby do badania.

PASZE

Pobrać kilka próbek pierwotnych (2-5) o podobnej masie z różnych miejsc badanej partii paszy. Pasze płynne lub półpłynne należy przed pobraniem dobrze wymieszać. Próby pierwotne umieścić w jednym pojemniku i dobrze wymieszać. Z całej pobranej ilości wydzielić próbkę laboratoryjną i umieścić w szczelnym pojemniku lub woreczku z tworzywa sztucznego. Należy dokonać wszelkich starań aby próbka laboratoryjna była reprezentatywna dla badanej partii materiału. Próbki można przesłać lub dostarczyć samemu do Laboratorium jak najszybciej w sposób nie powodujący zmian w materiale do badań.

Przykładowe wielkości próbki laboratoryjnej:

  • Kiszonki – 1 kg
  • Pasze sypkie 0,5kg
  • Pasze płynne lub półpłynne: 0,5 L

MIĘSO

Próbki pobierane z tuszy poubojowej pobrać   w ilości ok. 200 g, umieścić w szczelnym opakowaniu i zamrozić. W stanie zamrożonym dostarczyć do Laboratorium. Próbki można przesłać lub dostarczyć samemu do Laboratorium jak najszybciej w sposób nie powodujący zmian w materiale do badań.

ŻYWNOŚĆ

Pobrać kilka próbek pierwotnych (2-5) o podobnej masie z różnych miejsc badanej partii. Próby pierwotne umieścić w jednym pojemniku wymieszać i wydzielić reprezentatywną próbkę laboratoryjną. Próbkę laboratoryjną i umieścić w szczelnym pojemniku lub woreczku z tworzywa sztucznego i schłodzić lub zamrozić. Próbki można przesłać lub dostarczyć samemu do Laboratorium jak najszybciej w sposób nie powodujący zmian w materiale do badań.

Wielkość próby laboratoryjnej – 200-500 g lub ok. 0,5L.

Uwaga – w przypadku materiału przeznaczonego do ANALIZY ZWIĄZKÓW LOTNYCH, próbki transportować w suchym lodzie (około minus 78 oC).


W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Laboratorium w celu ustalenia sposobu pobrania próby w zależności od zlecanych analiz.