SUCHA MASA/WILGOTNOŚĆ

Jednym z podstawowych parametrów paszy jest zawartość suchej masy, która jest odwrotnie skorelowana z zawartością wody, to znaczy im większa jest sucha masa, tym mniejsza jest zawartość wody. I tak na przykład, pasza zawierająca 80% suchej masy, zawiera jednocześnie 20% wilgotności. Warto zaznaczyć, że pasze wilgotne, takie jak zielonki (około 15%-25% suchej masy) mają większą tendencję do psucia się, w porównaniu do pasz suchych, na przykład o zawartości suchej masy wynoszącej 88% lub powyżej. Z tego powodu zwiększa się ich trwałość poprzez podsuszenie, zakiszenie, lub jednoczesne podsuszenie i zakiszenie. Analiza suchej masy jest istotna również z przyczyn praktycznych, bowiem często ilości pozostałych składników paszy standaryzuje się przeliczając je właśnie na sucha masę, a czyni się to po to, aby można było łatwo porównać wartość pokarmową różnych pasz.

BIAŁKO OGÓLNE

Analiza białka jest jedną z najważniejszych w określaniu wartości pokarmowej paszy. Białko ogólne to związki zawierające azot. W skład białka ogólnego wchodzi zarówno białko właściwe składające się z wartościowych polipeptydów, jak i mniej wartościowe związki azotowe niebiałkowe (NPN). Analiza białka ogólnego metodą w bliskiej podczerwieni (NIRS) bardzo szybko pozwala na uzyskanie podstawowych informacji o wartości paszy.

TŁUSZCZ SUROWY

Składniki wchodzące w skład tłuszczu nie są rozpuszczalne w wodzie, natomiast dobrze rozpuszczają się w eterze naftowym, acetonie i większości innych rozpuszczalników organicznych. Tłuszcz surowy z punktu widzenia układania dawki pokarmowej jest przede wszystkim elementem energetycznym paszy, chociaż liczne substancje wchodzące w skład tłuszczu surowego (kwasy tłuszczowe nasycone, jednonienasycone i wielonienasycone, fosfolipidy, sterole, niektóre witaminy) pełnią także funkcje fizjologiczne, transportowe i strukturalne. Jednak nadmiar tłuszczu w dawce ujemnie wpływa na strawność i zawartość w mleku niepożądanych izomerów trans kwasów tłuszczowych.

WŁÓKNO SUROWE

Włókno surowe jest składnikiem ścian komórkowych roślin. Jest ono obecne w żywności pochodzenia roślinnego i paszach i często określa się go jako błonnik lub błonnik pokarmowy. W skład włókna surowego paszy wchodzą polisacharydy nie skrobiowe (strukturalne) i ligniny. Włókno paszy odgrywa znaczącą rolę fizjologiczną poprzez regulowanie procesów trawienia.  Wzmaga perystaltykę przewodu pokarmowego i zapobiega zaparciom, a także usuwa z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii i zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych związanych z trawieniem. Odpowiedni poziom włókna surowego w paszy poprawia strawność i wykorzystanie paszy. Poprawia również dobrostan i zdrowie zwierząt.

SKROBIA

Analiza NIRS pozwala też oszacować zawartości skrobi. Skrobia, w przeciwieństwie do włókna surowego, jest polisacharydem niestrukturalnym i pełni w roślinach rolę magazynu energii. Analiza skrobi jest bardzo ważna z punktu widzenia żywienia zwierząt, bowiem jej ilość decyduje o wartości energetycznej paszy, ale zbyt duża koncentracja skrobi negatywnie wpływa na procesy trawienne i obniża pobranie paszy.

ENERGIA METABOLICZNA MIESZANEK DLA DROBIU

Energię metaboliczną mieszanek dla drobiu szacuje się na podstawie kalibracji analizatora NIRS, opartej na zawartości składników oznaczonych metodami klasycznymi według następującego wzoru:

 MJ/kg EM  = 0,1551 x % białka ogólnego + 0,3431 x % tłuszczu + 0,1669 x % skrobi + 0,1301 x % całkowitej zawartości cukru (wyrażonego jako sacharoza), zgodnie z  Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 152/2009 załącznik VII.