Analiza aminokwasów

Pamiętaj, jeśli zamówisz badania większej ilości próbek, uzyskasz dodatkowy rabat!

BADANE PARAMETRYMATRYCAMETODY
Zapewniamy konkurencyjne ceny. Stosujemy rabaty.
Cenę uzgadniamy każdorazowo po omówieniu i zaaprobowaniu przez klienta zakresu badań.
Aminokwasy po hydrolizie kwaśnej i aminokwasy siarkowe (cystyna/cysteina oraz metionina)Pasze [AKREDYTACJA]Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009 r.,
zał.III F
Aminokwasy po hydrolizie kwaśnej Pasze, jaja, ryby, przetwory rybne [AKREDYTACJA]SOP M.004
Aminokwasy siarkowe (cystyna/cysteina oraz metionina)Pasze, jaja, ryby, przetwory rybne [AKREDYTACJA]SOP M.005
TryptofanPasze, jaja, ryby, przetwory rybne [AKREDYTACJA]SOP M.006
Aminokwasy po hydrolizie kwaśnejOdchody, krewSOP M.004
Aminokwasy siarkowe (cystyna/cysteina oraz metionina)SOP M.005
TryptofanSOP M.006
Lizyna przyswajalnaPaszeSOP M.004a

Pamiętaj, jeśli zamówisz badania większej ilości próbek, uzyskasz dodatkowy rabat!

Ogólne informacje

Aminokwasy są przede wszystkim materiałem budulcowym, ale pełnią również kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu komórek. Aminokwasy, które tworzą strukturę białek są ze sobą połączone wiązaniami peptydowymi.

Mimo, że znanych jest ponad 300 naturalnych aminokwasów, to 18 z nich należy do najczęściej występujących w żywności i paszach. Są odpowiedzialne za rozbudowę masy mięśniowej i biorą udział w metabolizmie tłuszczów oraz cukrów. Aminokwasy są również bardzo ważne z punktu widzenia ekonomiki produkcji pasz i żywności oraz ochrony środowiska. Z tego względu istotne jest właściwe bilansowanie dawek pokarmowych pod względem zawartości tych składników, bowiem uzupełnienie dawki pokarmowej o odpowiednie aminokwasy daje w efekcie zmniejszenie strat azotu w postaci odchodów, a to przekłada się na korzyści produkcyjne i środowiskowe. Z tego też względu analiza aminokwasów, jako element badania pasz, żywności czy też innych materiałów, jest tak istotna.

Różne aminokwasy mają różną wartość żywieniową, a część z nich to tak zwane aminokwasy limitujące, czyli takie których podaż nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu. Można tutaj wyróżnić aminokwasy egzogenne, które nie mogą być syntetyzowane w organizmie, oraz aminokwasy  względnie egzogenne, które są syntetyzowane tylko częściowo i ograniczają wykorzystanie pozostałych aminokwasów. Pozostałe aminokwasy nie są aminokwasami limitującymi i są określane jako aminokwasy endogenne. Typowo egzogenne aminokwasy, to: lizyna, metionina treonina, tryptofan, walina, leucyna, izoleucyna, fenyloalanina, a aminokwasy względnie egzogenne, to: cysteina i jej dimer – cystyna, a także tyrozyna, arginina i histydyna, przy czym te dwa ostatnie zaliczane są także do egzogennych w przypadku zwierząt młodych i intensywnie rosnących, a aminokwasy endogenne, to:  alanina, kwas asparaginowy, kwas glutaminowy, glicyna, seryna i prolina.

Nasze akredytowane laboratorium wykonuje badania pasz i premiksów pod kątem aminokwasów. Ich zawartość oznaczamy także w różnych materiałach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Analiza aminokwasów podzielona jest na kategorie. Możemy je oznaczyć po hydrolizie białka (18 aminokwasów). Są to po hydrolizie kwaśnej: kwas asparaginowy, treonina, seryna, kwas glutaminowy, prolina, glicyna, alanina, walina, izoleucyna, leucyna, tyrozyna, fenyloalanina, histydyna, lizyna i arginina (15 aminokwasów); po hydrolizie z utlenieniem: cystyna/cysteina oraz metionina (jako 2 aminokwasy), po hydrolizie zasadowej: tryptofan (1 aminokwas). Możemy też zbadać zawartość wolnych aminokwasów. Wykorzystujemy metodę chromatografii jonowymiennej z reakcją ninhydrynową. Możemy również oznaczyć zawartość aminokwasów fizjologicznych w surowicy krwi, innych płynach ustrojowych i odchodach, a także zawartość lizyny przyswajalnej w paszach (metodą  po reakcji z 2,4 –dinitrofluorobenzenem).

Zainteresowały Cię badania aminokwasów?