BADANE PARAMETRYMATRYCAMETODY
Zapewniamy konkurencyjne ceny. Stosujemy rabaty.
Cenę uzgadniamy każdorazowo po omówieniu i zaaprobowaniu przez klienta zakresu badań.
JodPasze [AKREDYTACJA]SOP M.016
Jaja, mięso i przetwory warzywno-mięsne, glony, mleko w proszku [AKREDYTACJA]SOP M.016a
Mocz [AKREDYTACJA]SOP M.016c
Mleko [AKREDYTACJA]M.016d

Pamiętaj, jeśli zamówisz badania większej ilości próbek, uzyskasz dodatkowy rabat!

Informacje ogólne

Jod występuje w tkance roślinnej i zwierzęcej a przede wszyst­kim w faunie i florze morskiej. Jest on jednym z najważniejszych pierwiastków regulujących przemianę materii. Polskę zalicza się do krajów wykazujących niedobór jodu, który jest szczególnie odczuwalny na terenach górzystych, dlatego badanie jodu jest tak istotne.

Niedoborom przeciwdziała się prowadząc efektywną profilaktykę jodową opartą na obowiązkowym jodowaniu soli kuchennej na poziomie 20-40-mg jodku potasu/kg. Jednak ze względu na jej wpływ na wzrost ciśnienia krwi i rozwój miażdżycy, konieczna jest stopniowa redukcja spożycia soli kuchennej i dodatkowe uzupełnienie jodu w diecie człowieka. Takim dodatkowym źródłem tego pierwiastka mogą się stać niektóre wody mineralne ze znanym i kontrolowanym stężeniem jodu oraz  mleko krowie pochodzące od krów żywionych paszami wzbogaconymi o ten mikropierwiastek.  Ze względu na jego znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, bardzo ważna jest analiza jodu w paszach i premiksach. Badania tych materiałów na zawartość tego składnika są objęte programem urzędowej kontroli pasz, w którym to programie uczestniczy Centralne Laboratorium Instytutu Zootechniki. Analiza jodu jest również niezwykle ważna  w mleku i pozostałych produktach żywnościowych. Wykonuje się również badanie jodu w moczu. Określenie zawartości jodu ma istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowej podaży jodu na poziomie populacyjnym. Normy dziennego spożycia jodu zostały określone przez rekomendacje WHO i wynoszą dla dzieci w wieku szkolnym 120 ug, a dla dorosłych 150  ug. Z kolei kobiety w ciąży i kobiety karmiące powinny otrzymać pod kontrolą lekarską dodatkowe 150-200 ug  jodu dziennie.

Nasze laboratorium może oznaczyć ten mikroelement w każdym z wymienionych wyżej materiałów, oferując przy tym konkurencyjną cenę. Badanie jodu w moczu oraz innych matrycach wykonywane jest w oparciu o metodę kinetyczno-spektrofotometryczną, bazującą na katalizowanej  przez  jod reakcji Sandell’a –Kolthoff’a redukcji jonów ceru   Ce+4  do Ce+3.

Zainteresowały Cię badania jodu?