BADANE PARAMETRYMATRYCAMETODY
Zapewniamy konkurencyjne ceny. Stosujemy rabaty.
Cenę uzgadniamy każdorazowo po omówieniu i zaaprobowaniu przez klienta zakresu badań.
Kwasy: kaprylowy, kaprynowy, laurynowy, mirystynowy, palmitynowy, palmitoleinowy, stearynowy, oleinowy, linolowy, γ-linolenowy, arachidowy, linolenowy, kwasy CLA (cis-9-trans-11, trans-10-cis-12, cis-9-cis-11, trans-9-trans-11), behenowy, arachidonowy, erukowy, eikosapentaenowy, dokosaheksaenowy *Mleko, mięso, wędliny, jaja, sery oraz inne produkty roślinne i pochodzenia zwierzęcego


Odchody, krew
P 015-1

* Oznaczamy też inne kwasy tłuszczowe na zamówienie

Pamiętaj, jeśli zamówisz badania większej ilości próbek, uzyskasz dodatkowy rabat!

Ogólne informacje

Badanie profilu kwasów tłuszczowych jest tak istotne ponieważ związki te są nie tylko materiałem energetycznym, ale też pełnią istotne funkcje biologiczne w organizmie ludzkim oraz zwierzęcym. Kwasy tłuszczowe można podzielić, w zależności od stopnia wysycenia atomami wodoru, na nasycone i nienasycone. Ostatnią grupę można podzielić na : jednonienasycone kwasy tłuszczowe i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Wśród kwasów nienasyconych, ważnych ze względu na ich funkcje prozdrowotne, można wyróżnić najważniejsze:

  • omega-3 – α-linolenowy (α-C18:3), eikozapentaenowy EPA (C20:5), dokozaheksaenowy DHA (C22:6)
  • omega-6 – γ-linolenowy (γ-C18:3), linolowy (C18:2), arachidonowy (C20:4)

Do innych kwasów wielonienasyconych zalicza się również sprzężony  kwas linolowy  CLA, występujący w postaci różnych izomerów: c9-t11; t10-c12; c9-c11; t9-t11.

Standardowo wykonujemy badania pasz pod kątem oznaczenia profilu 17 – 21 kwasów tłuszczowych. Informacje o nich podajemy także jako wynik analizy żywności, produktów zwierzęcych, materiału roślinnego i w innych rodzajach materiału biologicznego. Do analiz wykorzystujemy metodę chromatografii gazowej z detektorem FID.

Podstawowe kwasy tłuszczowe, jaki oznaczamy w Centralnym Laboratorium Instytutu Zootechniki, to:

Kwas kaprylowy (c8), kaprynowy (c10), laurynowy (c12), mirystynowy (c14), palmitynowy (c16), stearynowy (c18), oleinowy (c18:1), linolowy (c18:2), α- i γ- linolenowy (c18:3), sprzężony kwas linolowy CLA (sprzężony c18:2, izomery c9-t11; t10-c12; c9-c11; t9-t11), arachidowy( c20), arachidonowy (c20:4), erukowy,(c22:1), eikozapentaenowy EPA (c20:5), dokozaheksaenowy DHA (c22:6). Na życzenie klienta możemy również oznaczyć inne kwasy tłuszczowe.

Zainteresowały Cię badania kwasów tłuszczowych?