Analizy podstawowe (tłuszcz)
BADANE PARAMETRYMATRYCAMETODY
Zapewniamy konkurencyjne ceny. Stosujemy rabaty.
Cenę uzgadniamy każdorazowo po omówieniu i zaaprobowaniu przez klienta zakresu badań.
ZAWARTOŚĆ WODY/SUCHA MASAMateriał biologicznyP 001
BIAŁKOSOP M.007 na podstawie PN-75/A-04018
TŁUSZCZP 004
WŁÓKNO; FRAKCJE WŁÓKNA: NDF, ADF, ADLSOP M.012 na podstawie PN-EN ISO 6865:2002 i PN-ISO 5498:1998;
P 003 na podstawie PN-EN ISO 16472:2007 i 13906:2009
POPIÓŁ SUROWY i NIEROZPUSZCZALNY w HCLSOP M.014 zał M;
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 zał N
ZWIĄZKI BEZAZOTOWE WYCIĄGOWE*
* Oblicza się na podstawie wyników innych analiz podstawowych

Pamiętaj, jeśli zamówisz badania większej ilości próbek, uzyskasz dodatkowy rabat!

Zainteresowały Cię badania podstawowe materiału biologicznego?