BADANE PARAMETRYMATRYCA*METODY
Zapewniamy konkurencyjne ceny. Stosujemy rabaty.
Cenę uzgadniamy każdorazowo po omówieniu i zaaprobowaniu przez klienta zakresu badań.
Kwasy: octowy, propionowy, izomasłowy, masłowy, izowalerianowy, walerianowy; oraz, mniej lotny, kwas mlekowyPasze – kiszonki;
Treści pokarmowe: żwacza, jelitowe
P 014
* Lotne kwasy tłuszczowe możemy też oznaczyć na zamówienie w materiałach żywnościowych i innych

Pamiętaj, jeśli zamówisz badania większej ilości próbek, uzyskasz dodatkowy rabat!

Ogólne informacje

Lotne kwasy tłuszczowe (LKT) to krótkołańcuchowe kwasy karboksylowe rozpuszczalne w wodzie. LKT tworzą się w żołądku i jelitach zwierząt w wyniku rozkładu błonnika i innych cukrów. Główna rolę jaką pełnią u zwierząt hodowlanych, to funkcje energetyczne, co przekłada się również na inną funkcję  związaną z produkcyjnością zwierząt. Znana jest bowiem rola kwasu octowego – głównego kwasu, jaki powstaje w przewodzie pokarmowym – w formowaniu tkanki tłuszczowej, oraz w powstawaniu tłuszczu w gruczole mlekowym. Lotne kwasy tłuszczowe są też podstawowymi kwasami powstałymi w procesach fermentacji, jakie zachodzą zarówno podczas zakiszania pasz, jak i żywności (kiszone ogórki, kiszona kapusta). Pasze, w których wykonujemy analizy lotnych kwasów tłuszczowych to kiszonki (o zawartości suchej masy około 15%-30%) i sianokiszonki (najczęściej 30% – 50% suchej masy). Zakiszanie jest podstawową metodą konserwacji zielonek, które zwierzęta chętnie spożywają, szczególnie w okresie zimowym, kiedy nie są dostępne świeże pasze zielone. W wyniku fermentacji, oprócz lotnych kwasów tłuszczowych, w wyniku fermentacji beztlenowej powstaje też naturalny konserwant, jakim jest kwas mlekowy. Działa on również przeciwzapalnie i stabilizująco na przewód pokarmowy oraz pełni funkcje bakteriostatyczne. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że podczas zakiszania procesy fermentacji mogą przebiegać w niekorzystnym kierunku, prowadząc do powstania zbyt dużej ilości kwasu octowego i kwasów o nieprzyjemnym zapachu, zawierających w cząsteczce cztery i pięć atomów węgla (jest nim głównie kwas masłowy). Wówczas, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niewłaściwej fermentacji, zazwyczaj stosuje się przed zakiszeniem podsuszenie zielonki na pokosie (powstaje wtedy sianokiszonka), a także dodatki chemiczne i odpowiedne szczepy bakterii.

Analizy lotnych kwasów tłuszczowych wykonujemy metodą chromatografii gazowej z detekcja płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID), a analizy kwasu mlekowego metodą HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa).

 W paszach oferujemy analizy lotnych kwasów tłuszczowych, takich jak:

  • kwas octowy
  • kwas propionowy
  • kwas izomasłowy
  • kwas masłowy
  • kwas izowalerianowy
  • kwas walerianowy
  • kwas mlekowy

Zainteresowały Cię badania lotnych kwasów tłuszczowych?