BADANE PARAMETRYMATRYCAMETODY
Zapewniamy konkurencyjne ceny. Stosujemy rabaty.
Cenę uzgadniamy każdorazowo po omówieniu i zaaprobowaniu przez klienta zakresu badań.
all-trans-retinol (witamina A)
α-tokoferol (witamina E)
Pasze;
Mięso i produkty mięsne, przetwory warzywno-mięsne, produkty mleczne, jaja, tłuszcze zwierzęce i roślinne [AKREDYTACJA]
SOP M.003 (akredytacja)

Pamiętaj, jeśli zamówisz badania większej ilości próbek, uzyskasz dodatkowy rabat!

Ogólne informacje

Witaminy A i E należą do grupy związków organicznych, praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie a dobrze rozpuszczalnych w niepolarnych rozpuszczalnikach i pełnią ważne funkcje w organizmie człowieka i zwierzęcia. Witaminy A i E są podstawowymi witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach. Jest wiele związków zaliczanych do obu grup witamin. W pierwszym przypadku są to retinoidy, w tym najważniejszy z nich – retinol, a w drugim tokoferole i tokotrienole, wśród których najważniejszy jest α-tokoferol. Obie grupy witamin są przeciwutleniaczami, dodawanymi do pasz w celu ochrony przed utlenieniem kwasów tłuszczowych, a także w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów biologicznych w organizmie. Głównym źródłem witaminy E są oleje roślinne, w tym z pestek owoców. Z kolei najbogatszym źródłem retinolu jest wątroba. Poza tym, w przypadku żywienia zwierząt przeżuwających i koni, bogatym źródłem β-karotenu, który jest prekursorem witaminy A, są zielonki. Witaminy E mają wpływ na prawidłowy rozwój płodu, a także na wzrost zwierząt i funkcjonowanie błon komórkowych. Natomiast najbardziej znaną rolą witamin A (w tym głównego w tej grupie retinolu) jest ich udział w  procesach widzenia. Retinoidy regulują również wzrost i rozwój kości, a także prawidłowe funkcjonowanie nabłonka skóry, oraz przewodu pokarmowego i innych tkanek.

Centralne Laboratorium Instytutu Zootechniki oferuje analizy witaminy A (all-trans-retinol) i analizy witaminy E (α-tokoferol) metodą HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa). Metoda opiera się na Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 152/2009 ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz z dnia 27 stycznia 2009 (lub nowszym). Jest też związana z normami: PN-EN ISO 14565 i PN-EN ISO 6867.

Zainteresowały Cię badania witamin A i E?