BADANE PARAMETRYMATRYCAMETODY
Zapewniamy konkurencyjne ceny. Stosujemy rabaty.
Cenę uzgadniamy każdorazowo po omówieniu i zaaprobowaniu przez klienta zakresu badań.
Związki lotnePasze SOP M.025
Związki lotne, kluczowe związki zapachowe Mleko, mięso, wędliny, jaja, sery oraz inne produkty roślinne i pochodzenia zwierzęcegoSOP M.025
Lotne związki organiczne (LZO)OdchodySOP M.025

Pamiętaj, jeśli zamówisz badania większej ilości próbek, uzyskasz dodatkowy rabat!

Ogólne informacje

Związki lotne (LZO) to substancje, które charakteryzują się względnie niską masą cząsteczkową, zazwyczaj nieprzekraczającą 350 daltonów, a także niską temperaturą wrzenia i prężnością par w warunkach otoczenia. Analizy, które określają ich zawartość to techniki chromatograficzne, spektrometryczne oraz badanie olfaktometryczne, w których węch pełni rolę przyrządu pomiarowego.

Wspomniane związki wpływają na kulinarną jakość żywności, głównie mięsa, mleka, serów i ich przetworów. Kształtują ich smakowitość, na którą składają się zarówno smak jak i zapach. Ten drugi jest znacznie silniejszy, gdyż receptory ludzkie (a w jeszcze większym stopniu zwierzęce) reagują na niego przy znacznie niższych stężeniach niż w przypadku smaku. Stąd pomiary zapachów są tak istotne.

Niektóre związki lotne wykazuje na tyle silne właściwości zapachowe, że określa się je jako kluczowe związki zapachowe, które w znacznym stopniu decydują o wyborze przez konsumenta danego produktu. Rolę związków lotnych podkreśla obecnie coraz bardziej powszechna świadomość ekologiczna konsumentów, która wpływa na wzrost tendencji do spożywania zróżnicowanych pod względem smaku i zapachu produktów spożywczych pochodzących od zwierząt ras rodzimych, a także zwierząt trzymanych w naturalnych warunkach i otrzymujących paszę ekologiczną.

Analizy chromatograficzne, spektrometryczne oraz badanie olfaktometryczne są wykonywana w naszym laboratorium przez wykwalifikowany personel, dzięki czemu przebiegają na najwyższym poziomie.

Centralne Laboratorium Instytutu Zootechniki oferuje badania dotyczące LZO w próbkach pochodzenia zwierzęcego (mięso, tłuszcz, wędliny, sery itp.).

Wykonujemy następujące analizy:

  • analiza związków lotnych, jako profil LZO z zastosowaniem technik izolacji i zatężania SPME, SAFE w jednowymiarowej technice chromatografii gazowej (GC-MS).
  • możliwe prowadzenie badań w technice dwuwymiarowej chromatografii gazowej 2D-GC (tzw. heart cutting),
  • oznaczenia ilościowe wybranych LZO,
  • badania olfaktometryczne , czyli pomiary zapachów techniką chromatografii gazowej-olfaktometrii (GC-O-FID)
  • opracowanie statystyczne uzyskanych wyników (poszukiwanie markerów, budowa modeli klasyfikacyjnych itp.)

Badania olfaktometryczne przeprowadzaliśmy między innymi w gęsinie z gęsi kołudzkiej – rasie wytworzonej w Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka Instytutu Zootechniki Państwowego instytutu Badawczego (fot. Krzysztof Wojtycza):

A tak wyglądają aparaty do destylacji związków lotnych techniką SAFE (Solvent Assisted Flavour Evaporation) i zagęszczania związków zapachowych (odparowanie rozpuszczalnika w chłodniczkach Kuderna-Danish):

Zainteresowały Cię badania związków lotnych?